Штампа
 1. Мирослава Прокић, секретар
 2. Влада Николић, шеф рачуноводства
 3. Александар Мишковић, систем инжењер информационих система и технологија
 4. Верица Стојковић, референт за студентске послове
 5. Радмила Миленковић, референт за студентске послове
 6. Стојанка Арсовић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
 7. Невенка Мировић, самостални виши књижничар
 8. Снежана Кућеровић, технички сарадник
 9. Весна Лешњак, спремачица
 10. Слађана Пејчиновић, спремачица
 11. Мирјана Даговић, спремачица
 12. Данијела Перовић, спремачица