Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
034 381 418

ЈКП Чистоћа

 

Kомунално Јавно Предузеће "Чистоћа" Kрагујевац основано је 1954. Године.

Основна делатност ЈKП "Чистоћа" Kрагујевац, је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, а то су:

  • сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
  • одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);
  • делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);
  • димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);
  • одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима);
  • сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатора, отпадних гума и отпада од електричних и електронских производа).

Визија, мисија и пословна политика ЈKП Чистоћа, Kрагујевац усмерени су на остварење основног стратешког циља - обезбеђење непрекидног развоја предузећа и његових услуга у интересу: корисника услуга, друштвене заједнице, запослених и осталих заинтересованих стране.

ЈКП Чистоћа