Штампа

Резултати колоквијума и испита школске 2018/2019. године.

Основи рачунарске технике - T4 и поправни

Мехатроника - други колоквијум

Основи рачунарске технике - К2

Механика 1 - колоквијум

Мехатроника - колоквијум

Мотори - колоквијум

Менаџмент информационих система - колоквијум

Рециклажа материјала - колоквијум

Енглески језик 1 - колоквијум

Операциона истраживања - колоквијум

Математика 1 - колоквијум

Унутрашњи транспорт - колоквијум

Енглески језик - колоквијум

Основе информатике - колоквијум