Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
034 381 418

Друмски саобраћај

Књига предмета

Књига наставника

Распоред предмета по семестрима

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • разумевање међузависности саобраћаја и кључних фактора развоја;
 • пројектовање, организација и контрола у области саобраћаја;
 • примена знање у пракси и способност брзог иновирања и надградње стеченог знања;
 • идентификовање проблема, међузависности кључних фактора и формулисање приступа у решавању задатака и проблема;
 • реализација експеримената, обрада података, идентификација законитости и доношење закључака;
 • планирање, организовање и реализација процеса;
 • мултидсциплинарни приступ у решавању задатака и проблема;
 • пословне комуникације и коресподенција у националном и међународном окружењу;
 • овладавање одговарајућим техникама и начинима приказивања и презентовања података и резултата;
 • прихватање и развој критичког начина мишљења и развој професионалне етике у оквиру струке и окружења.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • идентификација кључних међузависности саобраћајног система и привредног и друштвеног окрућења, посебно у условима глобалног тржишта;
 • идентификација компаративних предности појединих видова саобраћаја у примени и решавању проблема у конкретним условима;
 • повезивања знања из области саобраћаја (посебно друмског), економије, организације,  менаџмента и информатике ради креирања и оптималног саобраћајног система;
 • употребе знања и вештина за ефикасно коришћење природних ресурса у друмском саобраћају, у складу са принципима енергетске ефикасности, заштите животне средине и концепције одрђивог развоја;
 • темељно познавање и разумевање стручних знања, применом одговарајућих метода и поступака, који се односе на одабране области у друмском саобраћају;
 • регулисања саобраћаја на ванградским и гарадским путевима и управљање саобраћајем на уличној мрежи;
 • регулисање и организовање паркирања у урбаним срединама, као и пројектовање, организовање и експлоатацију одговарајуће инфраструктуре;
 • управљање друмским транспортим процесима и друмским транспортним системима, са посебном орјентациом на међународна достигнућа, услове и захтеве;
 • примена нових технологија и приступа у решавању превоза у градовима и различитих начина задовољења потреба за мобилношћу путника;
 • примене нових концепција у управљању саобраћајем у конкретним условима, а у складу са европским и светским достигнућима и опредељењима;
 • примене нових технологија у областима друмског саобраћаја базираних на достигнућима савремених информационо-комуникационим технологијама;
 • примене савремених метода у вештачењу саобраћајних незгода;
 • примене савремених метода оптимизације и одлучивања, посебно коришћењем нових информатичких технологија.