Организација и економика бизниса

Штампа

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Предавање - 01

Предавање - 02

Предавање - 03

Могућности и ограничења електронског бизниса

Остало:

Теме и упутство за израду семинарског рада

Студенти бирају по једну тему, коју самостално треба да обраде. Када изаберу тему потребно је да предметном наставнику јаве на маил radivojevic034 @ yahoo .com, коју су тему изабрали, како би проверили да ли је тема слободна. Уколико тема није слободна, потребно је изабрати другу.

Урађене радове доставити у електронском облику на горе дати маил. Радове је потребно урадити у складу са упутствима која су дата уз списак предложених тема.