Операциона истраживања

Штампа

Наставни материјал се стално допуњује, нове верзије ће редовно бити додаване на интернет страницу предмета.

Сугестије, примедбе и уочене грешке пријавити предметном професору или асистенту.

Наставни материјал:

Први део - Линеарно програмирање

Други део - Транспортни проблем

Трећи део - Мрежно планирање

Остало:

Испитна питања