Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
034 381 418

Специјалистичке струковне студије Школа остварује на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, студијском програму Инжењерска екологија и студијском програму Информационе технологије и системи.Студије студијског програма Инжењерска екологија реализују се у два 2 семестра (једна година) у обиму од 60 ЕСПБ.

Реализацијом студијског програма студенти стичу знања која их оспособљавају за:

  • управљање утицајима на животну средину кроз мере којима се врши мониторинг и деловање;
  • разумевање и примену начела одрживог развоја  коришћењем стручних метода; 
  • примену система обновљивих извора енергије и вршење њихових упоредних анализа;
  • активно учешће у реализацији пројеката и примену стручних метода и алата у управљању пројектима;
  • избор и примену технолошких метода у процесима сакупљања, разврставања, рециклаже и прераде отпадних материјала;
  • избор и примену еколошки чистих погона возила, коришћењем савремених техничко-технолошких решења;
  • разумевање и примену организационих форми и решења по питањима специфичности еколошки оријентисаних предузећа;
  • проверу нивоа буке и вибрација у различитим амбијентима и изналажење стручних решења у овој проблематици; за превазилажење ових проблема;
  • примену оптималне технологије за производњу горива из биомасе. 

Књига предмета

Књига наставника

Преглед предмета по семестрима