HTML, CSS и ЈаvaScript

Штампа

Нови циклус обуке везано за HTML, CSS и ЈаvaScript почиње у суботу 17.11.2018. године у 10 часова.

Кандидати који су били на тестирању треба да дођу у 10 часова у кабинет бр. 5 на ПМФ-у.

Током обуке користиће се Brackets code editor: http://brackets.io