ECDL ТЕСТ ЦЕНТАР

Штампа

Обавештавају се кандидати за стицање међународних ECDL сертификата да се обука и тестирање од сада врши online. Заинтерeсовани кандидати за полагање и/или обуку се пријављују у Школи, након чега ће се упутити на одговарајуће веб адресе.

Уколико се пријави више кандидата који су заинтересовани за класичну обуку, минимална група је од 8 кандидата, овлашћени стучни кадар ће исту спровести у просторијама Школе.

Пријаве заинтересованих кандидата примају се у канцеларији секретара Школе (први спрат - Невенка Мировић). Заинтересовани кандидати такође могу да се пријаве у кабинету бр. 5 на ПМФ-у код Александра Мишковића.

Цене за издавање сертификата, као и цене online обуке

ECDL online обука по модулима у трајању од 30 дана (по потреби може да се продужи бесплатно):

ECDL online тестирање:

ECDL индекси:

Напомена: Цене су изражене без пореза на додату вредност (ПДВ).

Више о ECDL сертификатима прочитајте на следећој вези: ECDL Base(Start), Standard(Core) & Profile


Посебне погодности имају следећи кандидати (студенти Школе):

Информатика

Предмет ECDL модули који се признају
Примена рачунара

Основе коришћења рачунара

Основе коришћења интернета

Обрада текста

Табеларне калкулације

Презентације

Базе податка

Коришћења база података – основни ниво

Базе података напредни ниво

Инжењерска графика

2D CAD

 

Услов за признавање наведених модула је да су студенти имали оцену 8,9 или 10.

 

Друмски саобраћај, Мотори и возила и Урбано инжењерство

Предмет ECDL модули који се признају
Примена рачунара

Основе коришћења рачунара

Основе коришћења интернета

Обрада текста

Табеларне калкулације

Презентације

Техничко цртање

2D CAD

 

Услов за признавање наведених модула је да су студенти имали оцену 8, 9 или 10.